“[V]ậy mối quan hệ chúng ta sẽ nối tiếp đến điều gì?”

17.11.2015 – Cho lần này và những lần sau nữa, anh không biết ai khác sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào.
“anh không biết”. “em không biết”. “hãy để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên”?. Hay còn nhiều câu trả lời khác nữa mà anh chưa kể hết.
Anh nghĩ: “Nếu chúng ta có cơ hội để hiểu nhau, chúng ta sẽ trở thành tri kỷ. Nếu chúng ta cảm thấy việc bản thân khao khát được ở cạnh nhau, điều đó biến chúng ta thành hai kẻ đang yêu nhau. Nếu chúng ta đủ thu hút đối phương và không một ai khác mang lại cảm giác tương tự, chúng ta là tình nhân.

Continue reading ““[V]ậy mối quan hệ chúng ta sẽ nối tiếp đến điều gì?””

Advertisements