20 Bảng Màu Tuyệt Đối

12472503_1443977878962672_126522055933903877_n13669204_1443977922296001_6783944345656891699_n Continue reading “20 Bảng Màu Tuyệt Đối”

Advertisements

‘Tên tôi là Kelsey và tôi mười chín tuổi…’ (bản dịch)

Continue reading “‘Tên tôi là Kelsey và tôi mười chín tuổi…’ (bản dịch)”

7 sự kiện trong đời

“Thích hay không | yêu hay không | hợp hay không | có bên nhau hay không | được chung sống hay không | có danh phận hay không | được chết bên nhau hay không |

Những điều nêu trên là bảy sự kiện trong đời. Làm được việc thứ nhất là duyên phận, việc thứ 2 là chân thành, việc thứ 3 là quan tâm, việc thứ 4 là muốn duy trì, việc thứ 5 là nguyện ý bộc lộ bản thân, việc thứ 6 là trân trọng, và việc thứ 7 là số phận. Trên thực tế, có thể hoàn thành một nửa những điều trên, là đã nên cảm tạ mình tốt số rồi.”

_ weibo, dịch: wunianying

Advertisements