7 sự kiện trong đời

“Thích hay không | yêu hay không | hợp hay không | có bên nhau hay không | được chung sống hay không | có danh phận hay không | được chết bên nhau hay không |

Những điều nêu trên là bảy sự kiện trong đời. Làm được việc thứ nhất là duyên phận, việc thứ 2 là chân thành, việc thứ 3 là quan tâm, việc thứ 4 là muốn duy trì, việc thứ 5 là nguyện ý bộc lộ bản thân, việc thứ 6 là trân trọng, và việc thứ 7 là số phận. Trên thực tế, có thể hoàn thành một nửa những điều trên, là đã nên cảm tạ mình tốt số rồi.”

_ weibo, dịch: wunianying