Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.
Những rừng cây ai kia tôi nghĩ tôi biết.

His house is in the village, though;
Dẫu thế, nhà của ông nằm ở ngôi làng;

He will not see me stopping here
Ông sẽ không thấy tôi dừng chân nơi đây

To watch his woods fill up with snow.
Để ngắm nhìn những rừng cây phủ đầy tuyết trắng

My little horse must think it queer
Chú ngựa nhỏ bé của tôi nghĩ thực lạ kì

To stop without a farmhouse near
Khi dừng khi không trang trại gần kề

Between the woods and frozen lake
Giữa những rừng cây và mặt hồ băng giá

The darkest evening of the year.
Thời dạ u tối nhất của niên kỷ

He gives his harness bells a shake
Chú ta lắc chuông yên cương một nhịp

To ask if there is some mistake.
Để hỏi liệu có sự gì bất ổn

The only other sound’s the sweep
Những âm thanh khác của sự lùa qua

Of easy wind and downy flake.
Của làn gió nhẹ và bông tuyết sương mai

The woods are lovely, dark and deep,
Những rừng cây trìu mến, tối tăm và sâu thẳm,

But I have promises to keep,
Nhưng tôi có những lời hứa cần phải giữ lấy,

And miles to go before I sleep,
Và dặm đường dài trước khi tôi ngủ yên,

And miles to go before I sleep.
Và dặm đường dài trước khi tôi ngủ yên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s